vở bài tập toán lớp 5 bài 58

Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1. Một rừng hoa hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 18,5m, chiều lâu năm vội vàng 5 đợt chiều rộng lớn. Hỏi diện tích S rừng hoa cơ vị từng nào mét vuông?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 58

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

3,8 x 8,4                   3,24 x 7,2                 0,125 x 5,7

2. Viết tiếp vô điểm chấm mang đến quí hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = …………

 

3,05

2,8

 

 

5,14

0,32

 

 

 

Nhận xét: a x b = b x ……….

Phép nhân những số thập phân sở hữu đặc điểm giao phó hoán: Khi thay đổi điểm nhì quá số vô một tích thì……………….

3. Một rừng hoa hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 18,5m, chiều lâu năm vội vàng 5 đợt chiều rộng lớn. Hỏi diện tích S rừng hoa cơ vị từng nào mét vuông?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

Xem thêm: body shop là gì

2. Viết tiếp vô điểm chấm mang đến quí hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = 11,5

4,6 x 2,5 = 11,5

3,05

2,8

3,05 x 2,8 = 8,54

2,8 x 3,05 = 8,54

5,14

0,32

5,14 x 0,32 = 1,6448

0,32 x 5, 14 = 1,6448

 

Nhận xét: a x b = b x a

Phép nhân những số thập phân sở hữu tính hóa học giao phó hoán: Khi thay đổi điểm nhì quá số vô một tích thì tích ko thay cho đổi.

3. 

Bài giải

Chiều lâu năm rừng hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 5 = 92,5

Diện tích rừng hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 92,5 = 11711, 25 (m2)

Xem thêm: little là gì