vở bài tập toán lớp 5 bài 8

Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 8: Ôn tập dượt Phép nhân và quy tắc phân chia nhì phân số phần Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 1 trang 10 được vssr.org.vn thuế tầm và đăng lên. Hướng dẫn những em vấn đáp những thắc mắc nhập bài bác cụ thể, không thiếu gom những em học sinh rèn luyện cơ hội nằm trong trừ nhì phân số, quy đồng nhì phân số. Dưới đó là nội dung chủ yếu của bài bác, những em tìm hiểu thêm nhé

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 8

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 7: Ôn tập dượt quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhì phân số

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 1 trang 10 Bài 1

Tính

a); displaystyle {5 over 9} times {{12} over 7} = ..........

b);displaystyle {6 over 5}:{8 over 3} = ...........

c); displaystyle {9 over {20}} times {5 over {12}} = ..........

d); displaystyle {{15} over {16}}:{{25} over {24}} = ..........

e) ; displaystyle 14 times {5 over {21}} = ..........

g); displaystyle 10:{5 over 3} = ..........

h) ; displaystyle {5 over 3}:10 = ...........

Phương pháp giải

a) Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

b) Muốn phân chia nhì phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Đáp án và tiếng giải chi tiết:

a) displaystyle {5 over 9} times {{12} over 7} = {{5 times 12} over {9 times 7}} = {{60} over {63}} = {{20} over {21}}

b) displaystyle {6 over 5}:{8 over {3}} = {6 over 5} times {3 over 8} = {{6 times 3} over {5 times 8}} = {{18} over {40}} = {9 over {20}}

c) displaystyle {9 over {20}} times {5 over {12}} = {{9 times 5} over {20 times 12}} = {{45} over {240}} = {3 over {16}}

d) displaystyle {{15} over {16}}:{{25} over {24}} = {{15} over {16}} times {{24} over {25}} = {{15 times 24} over {16 times 25}} displaystyle = {{360} over {400}} = {9 over {10}}

e) displaystyle 14 times {5 over {21}} = {{14 times 5} over {21}} = {{70} over {21}} = {{10} over 3}

g)displaystyle 10:{5 over 3} = 10 times {3 over 5} = {{10 times 3} over 5} = {{30} over 5} = 6

h) displaystyle {5 over 3}:10 = {5 over 3} times {1 over {10}} = {{5 times 1} over {3 times 10}} = {5 over {30}} displaystyle= {1 over 6}

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 1 trang 10 Bài 2

Tính (theo mẫu)

Mẫu: displaystyle {9 over {10}} times {5 over 6} = {{9 times 5} over {10 times 6}} = {{3 times not 3 times not 5} over {not5 times 2 times not 3 times 2}} displaystyle = {3 over 4}

a) displaystyle {9 over {22}} times {{33} over {18}} =; .........

Xem thêm: incorrect là gì

b) displaystyle {{12} over {35}}:{{36} over {25}} =; ..........

c) displaystyle {{19} over {17}}:{{76} over {51}} = ;..........

Phương pháp giải

a) Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

b) Muốn phân chia nhì phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Đáp án và tiếng giải chi tiết

a) displaystyle {9 over {22}} times {{33} over {18}} = {{9 times 33} over {22 times 18}} displaystyle = {{not 9 times not 11 times 3} over {not11 times 2 times not9 times 2}} = {3 over 4}

b) displaystyle {{12} over {35}}:{{36} over {25}} = {{12} over {35}} times {{25} over {36}} = {{12 times 25} over {35 times 36}} displaystyle = {{not6 times not2 times not5 times 5} over {7 times not5 times not6 times 3 times not2}} = {5 over {21}}

c) displaystyle {{19} over {17}}:{{76} over {51}} = {{19} over {17}} times {{51} over {76}} displaystyle = {{not19 times not17 times 3} over {not17 times not19 times 4}} = {3 over {4}}

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 1 trang 10 Bài 3

Một tấm lưới Fe hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm displaystyle {{15} over 4}m, chiều rộng lớn displaystyle {2 over 3}m. Tấm lưới được tạo thành 5 phần đều bằng nhau. Tính diện tích S từng phần.

Phương pháp giải

– Tính diện tích S tấm lưới tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

– Tính diện tích S từng phần tao lấy diện tích S tấm lưới phân chia mang lại 5.

Đáp án và tiếng giải chi tiết

Diện tích tấm lưới Fe hình chữ nhật là:

displaystyle {{15} over 4} times {2 over 3} = {5 over 2};({m^2})

Diện tích của một trong những phần tấm lưới Fe là:

displaystyle {5 over 2}:5 = {5 over 2} times {1 over 5} = {1 over 2};({m^2})

Đáp số: displaystyle {1 over 2}{m^2}.

>> Bài tiếp theo:

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 1: Ôn tập dượt Khái niệm về phân số
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 2: Ôn tập: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 3: Ôn tập: So sánh nhì phân số
  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 4: Ôn tập dượt So sánh nhì phân số (tiếp theo)
  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 5: Phân số thập phân
  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 6: Luyện tập dượt Phân số thập phân

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 8: Ôn tập dượt quy tắc nhân và quy tắc phân chia nhì phân số được vssr.org.vn share bên trên trên đây. Hy vọng với phần chỉ dẫn vấn đáp bài bác tập dượt cụ thể sẽ hỗ trợ những em học viên năm được cơ hội giải những dạng toán về phân số, thực hành thực tế cơ hội nhân phân chia những phân số, kể từ tê liệt sẵn sàng đảm bảo chất lượng mang lại bài bác giảng tới đây. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng, ngoại giả những em rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 nhằm nằm trong lần hiểu thêm thắt những dạng Việc không giống nhau nhé

Xem thêm thắt nhiều bài bác rộng lớn bên trên : Đề Thi

Xem thêm: mountains là gì