who tiếng anh là gì

Bản dịch

Who will let bu know ______________ ?

Bạn đang xem: who tiếng anh là gì

expand_more Ai tiếp tục thông tin mang lại tôi biết __________?

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai tuy nhiên xuất sắc thế? Chúc mừng các bạn tiếp tục hoàn thiện đảm bảo chất lượng bài bác ganh đua nhé!

Tại phía trên ai là kẻ chịu đựng trách cứ nhiệm?

Ví dụ về kiểu cách dùng

Who supplies the energy, broadband and home page phone?

Đơn vị này cung ứng những mối cung cấp tích điện, cáp quang đãng và điện thoại cảm ứng thông minh nhà?

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai tuy nhiên xuất sắc thế? Chúc mừng các bạn tiếp tục hoàn thiện đảm bảo chất lượng bài bác ganh đua nhé!

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Xem thêm: ick là gì

Tôi thấy rằng... là 1 nhân viên cấp dưới rất siêng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện là gì.

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Ai sinh sống tại tầng trên/ tầng dưới/ mặt mày cạnh?

Who will let bu know ______________ ?

Ai tiếp tục thông tin mang lại tôi biết __________?

Who is in charge here?

Ở phía trên ai là kẻ chịu đựng trách cứ nhiệm?

In this letter I would lượt thích to tướng express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to tướng the work of my group.

Tôi rất rất vinh diệu được ghi chép thư trình làng mang lại... ... là 1 thanh niên trẻ con sáng ý, và tôi rất rất trân trọng những góp sức tuy nhiên cậu ấy mang đến mang lại toàn đội/công ty.

Xem thêm: stethoscope là gì