with nghĩa là gì

“With” là một trong những kể từ đặc biệt không xa lạ vô Tiếng Anh. Quen nằm trong, hoặc gặp gỡ là vậy, tuy vậy đặc biệt không nhiều người nắm vững không còn cấu tạo và cách sử dụng của kể từ này. Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta dò xét hiểu cụ thể “With là gì?”, cấu tạo và cách sử dụng của “with” nhé!

Bạn đang xem: with nghĩa là gì

With là gì

Trong giờ Anh, with là một trong những giới kể từ đem nhiều nghĩa, rõ ràng như sau:

(Company) Dùng nhằm chỉ người hoặc vật ở nằm trong vị trí vào trong 1 thời gian hoặc thực hiện một việc cùng với nhau. 

Ví dụ: 

 • She is living with her siblings
 • I’m going to tát Hai Phong with a couple of friends
 • He is having an affair with a married woman

(Method) Dùng một chiếc gì đó 

Ví dụ: 

 • Please handle this shipment with care.
 • He scooped the sand with his hands into a pail.
 • Her lipstick was removed with a tissue.

(Description) Có hoặc bao hàm đồ vật gi đó

Ví dụ: 

 • A beautiful woman with blonde hair
 • He is speaking with a soft British accent
 • She woke up with a terrible stomachache

Đứng đầu trong những cụm kể từ được viết lách ở cuối một lá thư:

Ví dụ: 

 • With best wishes from Tiffany.
 • With love, Charles.

Bao gồm:

Ví dụ: 

 • With your help, we could make it to tát the end
 • She has been in bed all day with flu

(Relationship) 

Ví dụ: 

 • She shared a lot about her relationship with Tim
 • Suzy’s always careful with her money.

Liên quan liêu cho tới hoặc nằm trong tình huống của một người hoặc 

Ví dụ: 

 • She is very careless with her money.
 • He talked a lot about his relationship with Chloe
 • This has absolutely nothing to tát vì thế with you.

(Containing/covering)  Dùng nhằm thể hiện nay đồ vật gi sở hữu trong/trên một vật gì bại.

Ví dụ: 

 • She filled the milk up with cream
 • Tim spread his toast with a thick layer of butter
 • Under her bed, they found a bag filled with money

(Cause) Bởi vì như thế hoặc tạo nên vị người này đó/thứ gì đó:

Ví dụ: 

 • I was shaking with fear.
 • With a damaged gearbox,  the vehicle was forced to tát withdraw from the race.
 • She became bright red with embarrassment.

(Opposition) ngăn chặn một chiếc gì đó:

Ví dụ: 

 • I eventually got into a fight with her.
 • He wrestled with his assailant, who then fled.

(Separation) Dùng với những kể từ chỉ sự tách biệt:

Ví dụ: 

 • She recently split up with her lover.

Xem thêm: demography là gì

(And) và, hoặc theo đuổi sau bởi: 

Ví dụ: 

 • They were given a miễn phí lunch with wine.
 • I’d lượt thích a steak and fries with a croissant for dessert.

(Comparison) Dùng vô sánh sánh

Ví dụ: 

 • She has nothing in common with her sister
 • This book is quite interesting compared with mine

(Support) tương hỗ ai bại hoặc đồ vật gi đó:

Ví dụ: 

 • Are you with bu on this issue?
 • If you desire a promotion, I’ll be with you all the way.

(Direction) và một phía vô một việc gì đó

 • Ví dụ: On the last stretch, the wind was with bu, and I ran well.

(Time) ở và một tỷ trọng hoặc thời hạn với một chiếc gì đó:

 • Ví dụ: This wine will be improved with age.

(Understanding) hiểu ai bại đang được phát biểu gì

 • Ví dụ: To be with someone: I am sánh sorry but I’m not with you

(Despite) despite something:

 • Ví dụ: With all his faults, he is still a really good peer.

(Expressions) Dùng nhằm biểu thị ước mong hoặc chỉ dẫn về một việc gì đó:

 • Ví dụ: On with the show! (=Let it continue)

(Using) Sử dụng đồ vật gi bại hoặc bằng phương pháp gì đó

Ví dụ: 

 • She bought it with her gift voucher
 • He caught the fishes with a large net

Các cấu tạo With thông thường dùng

Dùng nhằm chỉ sự cùng với nhau hoặc bao hàm đồ vật gi đó

 • Ví dụ: I would lượt thích a salad with juice

Dùng nhằm chỉ cảm xúc

 • Ví dụ: She is pitching with confident

Dùng nhằm chỉ việc dùng một chiếc gì đó

 • Ví dụ: This soup is made with mushrooms, chicken, corn, and flour

Dùng nhằm chỉ sự đồng ý hoặc hiểu rõ sâu xa với ai đó

 • Ví dụ: Tom agrees with bu on this

With cút với gì? – Các cụm kể từ thông thườn với with

Các cụm kể từ thông thườn với with

 • To angry with somebody: khó tính với ai
 • To be busy with something: dành hết thời gian với cái gì đó
 • To be familiar with something: không xa lạ với đồ vật gi đó
 • To be crowded with: lấp đẫy, sầm uất đúc
 • To be with someone: hiểu ai bại đang được phát biểu gì
 • To agree with somebody: đồng ý với ai đó
 • To annoyed with somebody/something: bực bản thân vì như thế ai/cái gì đó
 • To be disappointed with: thất vọng
 • To keep pace with something: đuổi theo kịp, sánh kịp ai đó
 • To be patient with something: kiên trì với loại gì 
 • To khuyến mãi with somebody: giải quyết và xử lý, tiếp xúc với ai đó
 • To combine with something: kết phù hợp với đồ vật gi đó
 • To begin with: chính thức với đồ vật gi đó
 • To be bored with: ngán chán nản với 

Trong nội dung bài viết bên trên, IZONE vẫn tổ hợp khá đầy đủ những kiến thức và kỹ năng bao hàm with là gì, cấu tạo with, cách sử dụng with cũng như các cụm kể từ thông thườn thông thường cút với “with” nhằm share với chúng ta. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục hữu ích mang lại chúng ta vô quy trình ôn luyện giờ Anh của mình!

Xem thêm: body shop là gì