worker nghĩa là gì

/'wə:kə/

Thông dụng

Danh từ

Người làm việc, người công nhân, người thợ thuyền, nhân viên cấp dưới, người thao tác (nhất là kẻ thực hiện một loại việc làm nào là đó)
Người thao tác theo gót một cơ hội được rằng rõ
a good worker
người thao tác tốt
a hard worker
người thao tác siêng chỉ
(thông tục) người thao tác tích cực
that girl is certainly a worker!
cô ấy đích thị là một trong những người chịu thương chịu khó thực hiện việc!
Công nhân, nhân viên cấp dưới, người thực hiện mướn (nhất là làm công việc việc làm tay chân hoặc việc làm ko cần là cai quản lý)
Thành viên của giai cấp cho công nhân
(động vật học) ong thợ thuyền, con kiến thợ

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

thợ

Kinh tế

công nhân
agricultural worker
công nhân nông nghiệp
average worker
công nhân trình độ chuyên môn tay nghề ngỗng trung bình
building worker
công nhân xây dựng
construction worker
công nhân xây dựng
factory worker
công nhân lực xưởng
farm worker
công nhân nông nghiệp
full- time worker
công nhân thao tác cả thời gian
full-time worker
công nhân thực hiện toàn thời gian
fulltime worker
công nhân thao tác sở hữu thời gian
grey collar (worker)
công nhân chuyên môn cổ xám
guest worker
công nhân khách hàng trú
industrial worker
công nhân lực nghiệp
knowledge worker
công nhân hóa học xám
marginal worker
công nhân biên tế
migrant worker
công nhân di trú
migrant worker
công nhân nước ngoài
mill worker
công nhân dệt
non-union worker
công nhân ngoài công đoàn
outside worker
công nhân thực hiện bên trên nhà
paid worker
công nhân ăn lương
production worker
công nhân sản xuất
proficiency worker
công nhân sở hữu tay nghề ngỗng giỏi
proficient worker
công nhân chất lượng tốt tay nghề
regular worker
công nhân chủ yếu thức
seasonal worker
thợ, người công nhân tuân theo mùa
secondary worker
công nhân cấp cho hai
semi-skilled worker
công nhân (kỹ thuật)
shop floor worker
công nhân phân xưởng
shop floor worker
công nhân tuyến một
skilled worker
công nhân (kỹ thuật) lành lặn nghề
temporary worker
công nhân tạm thời thời
underground worker
công nhân chui
underground worker
công nhân ngầm, túng thiếu mật
unemployed worker
công nhân thất nghiệp
unskilled worker
công nhân làm việc phổ thông
unskilled worker
công nhân, thợ thuyền ko lành lặn nghề
urban worker
công nhân trở nên thị
white-collar worker
công nhân cổ trắng
worker control
sự tự động trị của công nhân
worker director
công nhân member hội đồng cai quản trị
worker director
ủy viên cai quản trị công nhân
worker participation
sự nhập cuộc vận hành của công nhân
worker representation
những người thay mặt công nhân viên cấp dưới chức
công nhân, người làm việc, nhân viên
người thực hiện việc
holiday worker
người thao tác trong thời gian ngày nghỉ
người lao động
head worker
người làm việc trí óc
knowledge worker
người làm việc trí óc
manual worker
người làm việc chân tay
mental worker
người làm việc trí óc
redundancy worker
người làm việc dư thừa
underground worker
người làm việc ngầm
worker participation
sự nhập cuộc của những người lao động
nhân viên
promotion worker
nhân viên khuyến mãi
shop floor worker
nhân viên bên trên hiện tại trường
white-collar worker
nhân viên văn phòng
worker representation
những người thay mặt công nhân viên cấp dưới chức

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
artisan , xanh rớt collar , breadwinner , company person , craftsperson , employee , hand , help , laborer , nine-to-fiver , operative , peasant , proletarian , serf , slave , stiff , toiler , trader , tradesperson , wage earner , white collar , working person , working stiff , hireling , jobholder , roustabout , working girl , workingman , workingwoman , workman , workwoman , apprentice , artificer , commuter , craftsman , doer , handicraftsman , industrial , journeyman , mechanic , operator , peon , performer , scab

Từ ngược nghĩa