you là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

Trọng âm:

 • IPA: /ˈjuː/ (Anh), /ˈju/ (Mỹ)
Luân Đôn, Anh (nữ giới)[ˈjuː]
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)[ˈju]

Không trọng âm:

Bạn đang xem: you là gì

 • IPA: /jə/
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)[jə]

Khi này you đứng sau /t/, /d/, /s/, hoặc /z/, những phụ âm này rất có thể thông suốt với /j/you trở nên /ʧ/, /ʤ/, /ʃ/, hoặc /ʒ/, tùy phụ âm cuối. thường thì sự đổi khác này được ghi chép xuống, tỉ dụ như gotcha (got + you).

Từ đồng âm[sửa]

 • ewe, u, yew, hew, hue (các giọng bỏ dở /h/)

Từ nguyên[sửa]

Từ:

Xem thêm: strengthening là gì

 • giờ đồng hồ Anh trung đại you
 • yow
 • ȝow, tiềm năng cơ hội của ye, từ:
  • giờ đồng hồ Anh cổ ēow
  • īow (“vị cơ hội của ġē”), kể từ giờ đồng hồ Tây Giéc-manh vẹn toàn thủy *iwwiz (“vị cơ hội của *jīz”), kể từ giờ đồng hồ Giéc-manh vẹn toàn thủy *izwiz (“vị cơ hội của *jūz, *jīz”), kể từ giờ đồng hồ Ấn-Âu vẹn toàn thủy *wes (“bổ cơ hội của *yūs, *yu-sme-, *ye-”) + *we- + *wō-.

Cùng xuất xứ với giờ đồng hồ Tây Frisia jo (“anh, chị...”), giờ đồng hồ Hạ Đức jo (“anh, chị...”), giờ đồng hồ Hà Lan jouu (“anh, chị...”), giờ đồng hồ Đức chuẩn chỉnh trung thế kỉ euiu (“anh, chị...”, đại kể từ tân ngữ), giờ đồng hồ Latinh vōs (“anh, chị...”), và giờ đồng hồ Avesta (“anh, chị...”).

Xem thêm: green belt là gì

Từ tương tự[sửa]

Các kể từ với cơ hội ghi chép hoặc gốc kể từ tương tự

 • ye số nhiều (cổ)
 • ya, yah, yer, y' (thông tục)
 • -cha (thông tục, sau /t/)
 • -ja (thông tục, sau /d/)
 • u (thông tục)
 • yoo (màu sắc địa phương)
 • eu, iow, yew, yewe, yo, yoow, youe, yow, yowe, yu, yw, ȝewe, ȝhow, ȝhu, ȝo, ȝou, ȝoue, ȝow, ȝowe (cổ)

Đại từ[sửa]

you ngôi loại hai, số ít hoặc số nhiều, danh cách hoặc bổ cách

 1. Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; những anh, những chị, những ông, những bà, những ngài, những người dân, bọn chúng ngươi.
  You all know that... — Tất cả những anh đều hiểu được...
  He spoke of you. — Hắn tao nói đến anh.
  if I were you — nếu như tôi là anh
  You there: what is your name? — Anh bại, thương hiệu anh là gì?
 2. Ai, người tao.
  You never can tell. — Ai biết đâu được?

Ghi chú sử dụng[sửa]

 • Ban đầu you đơn giản đại kể từ số nhiều (chỉ cho tới rộng lớn một người) và đơn giản đại kể từ té cơ hội (được dùng như té ngữ, giống như us ngày nay). Đại kể từ mái ấm cơ hội ứng từng là ye và những đại kể từ số không nhiều là theethou. (Tóm lại, you ứng với ye, thee, và thou, trong những khi us ứng với we, me, và I.)
 • Trong một trong những loại giờ đồng hồ Anh, youye được dùng như cả số nhiều cả số không nhiều thanh nhã, nhằm xưng hô những người dân cấp cho bên trên và (tùy loại giờ đồng hồ Anh) người ngang sản phẩm, trong những khi theethou là số không nhiều ko thanh nhã. Nếu cơ hội phân biệt này vẫn tồn tại tồn bên trên, nó chỉ với tồn bên trên vô một trong những phương ngôn: rằng cộng đồng, vô giờ đồng hồ Anh văn minh, theethou đa số ko được dùng.
 • Tuy you không hề phân biệt số không nhiều và số nhiều, tuy nhiên nhiều loại giờ đồng hồ Anh với dạng số nhiều rõ rệt, như thể you guys, y’all, và youse, tuy nhiên những kể từ này sẽ không đồng nghĩa tương quan hẳn và ko được xem như là đúng chuẩn.
 • Đại kể từ you thông thường được bỏ dở trong mỗi câu khẩu lệnh tuy nhiên rất có thể được dùng vô tình huống này. Trong những câu khẩu lệnh xác minh, nó rất có thể đứng trước động kể từ (You go right ahead; You stay out of it); trong những câu khẩu lệnh phủ lăm le, nó rất có thể đứng trước don’t, hoặc xứng đáng lẽ đứng sau nó (Don't you dare go in there; Don't you start now).

Đồng nghĩa[sửa]

anh, chị (chủ cách)
 • thou số ít (cổ)
 • ye
 • yer (phương ngôn)
 • all of you số nhiều
 • you’s số nhiều (phương ngôn)
 • y’all số nhiều (Mỹ; thông tục)
 • you all số nhiều
 • you + số số nhiều (nói cho tới số người được mang đến ra)
anh, chị (bổ cách)
 • thee số ít (cổ)
 • ye
 • to you, vĩ đại thee số ít, vĩ đại ye
 • to you all số nhiều
ai
 • one
 • people
 • they
 • them

Từ dẫn xuất[sửa]

 • you’re

Từ hạn định[sửa]

you

 1. Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; những anh, những chị, những ông, những bà, những ngài, những người dân, bọn chúng ngươi.
  Have you gentlemen come vĩ đại see the lady who fell backwards off a bus?
 2. Được dùng trước tính ngữ nhằm nhấn mạnh vấn đề.
  You idiot! — Mày ngu quá!

Tham khảo[sửa]

 • "you". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)