zone là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈzoʊn/

Danh từ[sửa]

zone /ˈzoʊn/

 1. (Địa lý,địa chất) Đới.
  the torrid zone — đới rét, sức nóng đới
  the temperate zone — đới ôn hoà, ôn đới
  the frigid zone — đới giá buốt, hàn đới
 2. Khu vực, miền; vùng.
  within the zone of submarine activity — nhập điểm hoạt động và sinh hoạt của tàu ngầm
  the zone of influence — điểm hình họa hưởng
  the zone of operations — điểm tác chiến
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) , (thơ ca) thừng nịt, thừng dưng.

Ngoại động từ[sửa]

zone ngoại động từ /ˈzoʊn/

Bạn đang xem: zone là gì

Xem thêm: interpretation là gì

 1. Chia trở nên đới, phân thành điểm, quy vùng.
  to zone a district for industry — quy vùng một khu vực nhằm kiến tạo công nghiệp

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "zone". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /zɔn/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
zone
/zɔn/
zones
/zɔn/

zone gc /zɔn/

 1. (Địa hóa học, địa lý; toán học) Đới.
  Zones climatiques — đới khí hậu
 2. Khu, miền, vùng.
  Zone littorale — vùng duyên hải
  Zone libre — vùng tự động do
  Zone de libre échange — khu vực mậu dịch tự động do
  Zone interdite — khu vực cấm
  Zone de données — ngôi trường dữ liệu
  Zone d’ablation — vùng rời vứt (phẫu thuật)
  Zone de combustion — miền châm (lò, động cơ)
  Zone abyssale — vùng biển khơi thẳm
  Zone de déferlement — miền sóng vỗ
  Zone d’action — vùng tác chiến (quân sự)
  Zone d’ascendance/zone de descendance — vùng loại lên/vùng loại xuống (khí tượng)
  Zone de défense aérienne — vùng chống ko (quân sự)
  Zone d’accumulation de gouttes — vùng tích giọt (buồng đốt)
  Zone d’admission — vùng hấp thụ tương đối nước (trong tuabin)
  Zone atomisée — vùng nhiễm xạ nguyên vẹn tử
  Zone perturbée — miền nhiễu
  Zone fondue/zone de fusion — miền rét chảy
  Zone d’oxydation — miền oxy hoá
  Zone diffuse — vùng khuếch tán
  Zone de brouillage — miền nhiễu (vô tuyến điện)
  Zone ébranlée — vùng bị lắc, vùng chấn động
  Zone fissile — miền phân hạch
  Zone de fracture/zone de rupture — vùng đứt gãy
  Zone de fragilisation — miền (hoá) giòn
  Zone d’éboulement/zone effondrée — miền sụt lở
  Zone contaminée — vùng dù nhiễm
  Zone vierge — miền ko khai thác
  Zone verte — vùng trồng cây, vòng đai cây xanh
  Zone arctique — miền bắc nước ta cực
  Zone antarctique — khu vực miền nam cực
  Zone subtropicale — miền á sức nóng đới
  Zone tempérée — miền ôn đới
  Zone glaciale — miền băng giá chỉ, miền hàn đới
  Zone tropicale — miền sức nóng đới
  Zone tampon — vùng đệm
  Zone houillère — vùng mỏ than
  Zone minière — vùng mỏ
  Zone minée — vùng với bịa đặt mìn
  Zone de résonance — miền nằm trong hưởng
  Zone de feu/zone de la flamme — miền châm, miền lửa
  Zone d’incandescence — miền rét sáng
  Zone de faible pression/zone de forte pression — vùng áp suất thấp/vùng áp suất cao
  Zone critique — miền cho tới hạn
  Zone de préchauffage — miền nung rét sơ bộ
  Zone de manipulation — vùng thao tác
  Zone d’audibilité/zone de visibilité — miền nghe được/miền thấy được
  Zone cristalline — miền kết tinh
  Zone de réaction — miền phản ứng
  Zone de réception — miền nhận
  Zone de réduction — miền khử
  Zone à explorer — miền thăm hỏi dò thám, miền khảo sát
  Zone de tolérance — vùng được chấp nhận, miền dung sai
  Zone de service — vùng dùng (vô tuyến điện)
  Zone morte — vùng câm (vô tuyến điện), miền ko nhạy cảm (rơle)
  Zone ombrée — miền bóng (vô tuyến điện)
  Zone des tourbillons — miền xoáy lốc
  Zone de plissement — miền uốn nắn nếp (địa chất)
  Zone tectonique — miền thiết kế (địa chất)
  Zone hétérogène solide — miền rắn dị thể
  Zone de flot/zone de jusant — miền triều lên/vùng triều rút
 3. Vùng ngoại thành nghèo đói cực.
  Les taudis de la zone — những mái ấm ổ con chuột ở vùng ngoại thành nghèo đói khổ
 4. (Nghĩa bóng) Khu vực.
  Zone d’influence — điểm hình họa hưởng
 5. Hạng.
  Romancier de seconde zone — mái ấm tè thuyết hạng xoàng

Tham khảo[sửa]

 • "zone". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)